Samuel Heinicke, tysk døvepedagog, grunnlegger av den moderne døveundervisning og forkjemper for den nå vanlig brukte lydmetode i den første leseundervisning. Heinicke viste praktisk at man kan lære å tale uten å høre ved å føle på taleorganene i bevegelse og samtidig avlese leppestillingene (labiologi). Heinicke kom i heftig strid med abbé de l'Épée og hans tilhengere av tegnspråket som de døves omgangsspråk.