Samuel Ferguson, irsk dikter, egentlig jurist, med sterke antikvariske og arkeologiske interesser, som bl.a. kommer til uttrykk i verket Ogham Inscriptions in Ireland, Wales, Scotland (1887). Han var brennende patriotisk i sin diktning og søkte gjennom den å levendegjøre irsk fortid, bl.a. i Lays of the Western Gael (1865), et epos Congal (1872) om kampen mellom den gamle keltiske hedendom og kristendommen og Poems (1880). I 1881 ble han president for The Royal Irish Academy.