Samuel Bagge, svensk offiser og kanalbygger; i 1804 i Peder Ankers tjeneste som vei- og kanalbygger. Under krigen med England gjorde Bagge en betydelig innsats for Norges kornforsyning; under Wedels fravær sjef for provideringskommisjonen. Fungerte i 1809 som mellommann mellom prins Christian August og innflytelsesrike svenske kretser som arbeidet for en stornordisk union under Frederik 6s styre. Det er ennå et uløst problem om Bagge også samtidig arbeidet for grev Wedels planer om en separat svensk-norsk union. Fra 1810 var Bagge bosatt i Sverige, hvor han ledet arbeidet med Göta kanal. Adlet 1814, omkom samme år under en orkan på Vättern.