Samuel Archibald Anthony Hinds, guyansk ingeniør og politiker (PPP, People's Progressive Party). Uteksaminert ved University of New Brunswick, Canada 1967. Arbeidet innenfor bauxitt-industrien 1971–92. Statsminister i Guyana 1992–97, president 1997, på ny statsminister 1997–99 og fra 1999.