Samuel, mannsnavn, hebraisk 'hørt av Gud'. Kjent i Norge fra 1500-tallet. Navnedag 21. februar.