Sametingsrådet

Sametingsrådet som ble valgt i 2017.
Fra venstre: Mikkel Eskil Mikkelsen, Berit Marie Eira (2017–2019), Aili Keskitalo, Silje Karine Muotka og Henrik Olsen.
Sámediggeráđđi/Sametingsrådet
Av /Sametinget.

Artikkelstart

Sametingsrådet er Sametinget i Norge sitt styrende råd eller «regjering». Det består av sametingspresidenten, sametingets visepresident, og minst tre andre rådsmedlemmer.

Siden 2017 har sametingsrådet vært ledet av president Aili Keskitalo (NSR, valgkrets Ávjovárri). De andre rådsmedlemmene fra NSR er Mikkel Eskil Mikkelsen (Vesthavet), Henrik Olsen (Gáisi) og Silje Karine Muotka (Nordkretsen). Det femte rådsmedlemmet er fra 2019–2021 Ellinor Marita Jåma (Åarjel-Saemiej Gïelh, Sørsameområdet). Det sittende rådet har også støtte fra Senterpartiet.

Struktur og funksjon

Oppgaver

Sametingsrådet forvalter Sametingets budsjett og kan utnevne styrer, råd og utvalg. Det fremmer innstillinger ovenfor plenum, deriblant innstilling om Sametingets årlige budsjett. Sametingsrådet fremmer i tillegg meldinger på ulike politikkområder, representerer Sametinget i mange sammenhenger, og har på en rekke områder anledning til å fatte endelige vedtak.

Utnevnelse

Sametingsrådet består av sametingsrepresentanter og utpekes av Sametingspresidenten etter at presidenten har blitt valgt av Sametingets plenum. Presidenten kan når som helst gjøre endringer i rådet. Flertallet i plenum kan i praksis kaste sametingsrådet, og presidenten, ved å uttrykke mistillit.

Rådsmedlemmene

Sametingsrådet består av minst fem rådsmedlemmer, inkludert presidenten. En av rådsmedlemmene blir som regel utnevnt av presidenten til å være Sametingets visepresident. Rådsmedlemmene blir ofte gitt ansvar for ulike saksfelt, ut fra deres interesser og kompetanse. De er frikjøpt til å være heltidspolitikere, og deres plasser i plenum blir fylt av vararepresentanter.

I teorien er det ingen begrensinger på hvem av representantene presidenten kan velge til å sitte i rådet. I praksis gjenspeiler rådet det parlamentariske grunnlaget til presidenten. Gjennom historien har man sett både sametingsråd som kun består av ett partis medlemmer, og sametingsråd som er «koalisjonsregjeringer» hvor flere partier er representert.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg