Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern (snm), organisasjon av frittstående arbeidsgrupper, etablert 1969. (snm) la særlig vekt på konkret natur- og miljøvernarbeid kombinert med en ikke-voldelig filosofi, og ble først kjent under Mardøla-aksjonen 1970. Senere arbeidet (snm) bl.a. med vern av områder som Oslomarka og Hardangervidda, olje- og energipolitikk og vassdragsvern samt teoretiske og ideologiske emner. (snm) ble splittet 1978, og deler av organisasjonen reorganiserte seg i Økopolitisk Samarbeidsring, som bl.a. spilte en rolle i Alta-saken. Senere har andre organisasjoner overtatt mange av (snm)s ideer og organisasjonsform.