Salvatore Farina, italiensk forfatter, humoristisk og underholdende prosaforteller i Dickens' ånd; skrev mer enn 50 romaner fra lavere middelklassemiljø. Hans første betydelige bok er Il tesoro di donnina (1873). Til norsk er oversatt Amore ha cent'occhi (1887, Blind kjærlighet, 1888).