Salvador de Madariaga, spansk forfatter og diplomat. Fra 1936 i eksil i Storbritannia. Han skrev dikt, romaner og skuespill, men er likevel best kjent som essayist. Blant hans verker bør nevnes Guía del lector del Quijote (1926), Englishmen, Frenchmen, Spaniards (1928), Spain (1931 og senere utg.) og den historiske trilogi Christopher Columbus (1939), Hernán Cortés (1941) og Bolívar (1951). Skrev også romanene El corazón de piedra verde (1943; norsk overs. Det magiske hjerte, 1946) og Guerra en la sangre (1957).