Saltsjön, vik av Østersjøen som går inn til Stockholms indre havn. Lengre ut, ved Lidingö, kalles viken Värtan. Mälaren har utløp i Saltsjön gjennom Stockholms ström (Strömmen).