Salthølene, 2,2 km lang og 186 m dyp karsthule som ligger på fjellet ved Indre Tysfjorden, Tysfjord i Nordland. Grottesystemet er utviklet i en meget smal, vertikal marmorstripe, og har 8–10 dagåpninger i form av opptil 45 m dype sjakter. Salthølene er et eksempel på meget intensiv karstifisering som har foregått gjennom flere is- og mellomistider.