Salomon Jadassohn, tysk komponist og musikkforsker. Lærer ved musikkonservatoriet i Leipzig 1871, professor ved universitetet samme sted 1893. Utgav en rekke betydningsfulle lærebøker i musikalske disipliner.