Det er ikke obligatorisk skole, men vanligvis begynner barna på skolen når de er 6 år. Barneskolen er 6-årig. Den videregående skolen er 7-årig.