Salgjerhøj er det høyeste punktet på øya Mors, nordvest på Jylland i Danmark, 89 meter over havet. Salgjerhøj er en del av den samme moreneryggen som Hanklit, kalt Salgjerhøjbuen, og ble fredet i 1966.