En avdeling frivillige og en spesiell enhet innen politiet ble opprettet 1981 i forsvarsøyemed. Landet er en del av det regionale sikkerhetssystem som de uavhengige statene i området ble enige om 1982. I 1997 godkjente parlamentet planene om å etablere en fast hær.