Saint-Denis er særlig kjent for sin gotiske katedral, opprinnelig klosteranlegg grunnlagt 626 over den hellige Dionysios' grav. Med nybyggingen under abbed Suger, 1135–40, ble gotikkens gjennombruddsverk skapt. Her finnes systemet med tre portaler og to vesttårn gjennomført, og i koret finnes for første gang kapellkransen og det gotiske hvelvsystem fullt utviklet (1140–44). Langhuset oppført på nytt av Pierre de Montereau 1231–38. Fra merovingertid til revolusjonen tjente kirken som de franske kongers gravkirke, og ble derfor sterkt herjet under revolusjonen; restaurert av E. E. Viollet-le-Duc på 1800-tallet.