Sagelva, elv i Trondheim og Klæbu som har tilløp fra sør til Jonsvatnet, sørøst for Trondheim, hydrologisk studie- og forsøksfelt under Institutt for vassbygging, NTNU. Sorterte også under det Internasjonale Hydrologiske Program (IHP). Forskningsresultater fra Sagelva har bidratt til å klarlegge spesielle nordiske hydrometeorologiske forhold.