Saera Khan, norsk politiker (A), cand.mag. Rådgiver i Flyktningehjelpen. Medlem av Oslo bystyre 1999–2003, vararepresentant til Stortinget 2001–05. Stortingsrepresentant for Oslo 2005–09.