Sadik Jalal al- Azm, en av de fremste arabiske samfunnskritiske skribenter, inntil nylig professor i filosofi ved universitetet i Damaskus. Blant hans mest kjente bidrag til arabisk samfunnsdebatt er boken Kritikk av den religiøse tenkemåte (Naqd al-fikr al-dini) fra 1969, som vakte voldsomme reaksjoner fra både muslimsk og kristent hold i Libanon og førte til et kortere fengselsopphold før saken mot ham ble henlagt. Blant alle arabiske intellektuelle var han den som mest konsekvent forsvarte Salman Rushdie i striden omkring dennes Sataniske vers, og gikk åpent ut mot dem som støttet fatwaen mot forfatteren eller unnlot å ta parti for ham – bl.a. i boken Bannlysingens mentalitet (Dhihniyyat al-tahrim) fra 1994. På norsk foreligger essaysamlingen Mot hevdvunne sannheter (1995).