Sachsenspiegel, rettsbok som inneholder saksiske rettsregler, skrevet av dommeren Eike von Repgow ca. 1230. En av de viktigste kilder til eldre tysk rett.