Sabine, elv i USA, fra nordøstlige Texas til Mexicogolfen. 930 km. Seilbar i nedre løp. Utgjorde i sin tid territorialgrensen mellom områder kontrollert av Mexico, Frankrike, Spania og USA.