Sa'adat Hasan Manto, indisk, etter 1947 pakistansk forfatter, skrev på urdu. Hans tidlige noveller skildrer hykleri i indisk middelklasse. Hans skildringer av sex og storbyens underverden skaffet ham vanskeligheter med ortodokse myndigheter. Høyest rager novellene med emner fra Indias frigjøring og myrderiene som fulgte, f.eks. Toba Tek Singh. Manto romantiserer ikke sine helter, og hans forfatterskap er fritt for den sentimentalitet som preger store deler av urdulitteraturen.