USAs romfergesystem. STS-betegnelsen sammen med et tall identifiserer en bestemt oppskytning/ferd.