SHT - Statens Havarikommisjon for Transport

Offentlig undersøkelseskommisjon som undersøker hendelsesforløp og årsak etter ulykker innen luftfart, veitrafikk, sjøfart og jernbane (herunder også sporveier og T-bane), og anbefaler tiltak for å unngå lignende hendelser.

Faktaboks

Også kjent som

SHT. Tidligere kjent som: Flyhavarikommisjonen, Havarikommisjonen for sivil luftfart, Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane.

Formålet med SHTs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker. SHT er organisert som et eget forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet (SD), og bare i saker av forvaltningsmessig karakter rapporterer SHT til SD. I alle faglige sammenhenger er SHT et uavhengig organ.

SHT består av fire enheter:

SHTs virksomhet bygger på norsk lov om luftfart fra 1923. Den gang var virksomhetsstyringen lagt til Forsvarsdepartementet og ulykker ble undersøkt av ad hoc kommisjoner.

Flyhavarikommisjonen ble opprettet i 1956 som en fast og uavhengig kommisjon for undersøkelse av luftfartsulykker.

Fra 1989 ble den avløst av Havarikommisjonen for sivil luftfart, som ble administrert av Samferdselsdepartementet. Kommisjonen ble egen etat i 1999.

Fra 2002 ble ansvarsområdet utvidet til å omfatte jernbane og navnet ble endret til Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane.

Fra 2005 ble ansvarsområdet utvidet til også å inkludere undersøkelser av alvorlige veitrafikkulykker, og navnet ble endret til Statens havarikommisjon for transport.

Fra 2008 er ansvarsområdet også til å inkludere undersøkelser av sjøfartsulykker.

Anbefalt lenke

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg