SECAM-systemet, system for overføring av fargefjernsyn, utviklet i Frankrike under ledelse av Henri de France. Systemet ble tatt i bruk i 1966, og benyttes i Frankrike, Russland, de fleste østeuropeiske land og deler av Vest-Afrika. Se fjernsyn (Analoge fjernsynssystemer).