SDSL, en leverandørspesifikk variant av DSL som hovedsakelig er bygd ut i Nord-Amerika. SDSL benytter en spesiell linjekode 2B1Q, som betyr at to binære symbol, fire kombinasjoner, omformes til ett symbol med fire tilstander, slik at symbolraten over kabelen reduseres med en faktor på 2. Det foregår nå en overgang til ent internasjonalt standardisert system SHDSL som benytter en enda mer avansert linjekode og som dermed gir høyere overføringshastighet.