SDIO, organisasjon opprettet 1984 av USAs forsvarsminister for å koordinere forskning og utvikling innen området forsvar mot langdistansemissiler. Rollen ble fra 1993 overtatt av BMDO, Ballistic Missile Defense Organization, som 2. januar 2002 ble omdannet til MDA, Missile Defense Agency.