SAM, (fork. av eng. surface-to-air missile), missilvåpen til bruk fra bakken eller fra skip mot mål i luften.