S. Fischer Verlag, tysk forlag, grunnlagt av Samuel Fischer i Berlin 1886, fra 1890-årene Tysklands ledende forlag for skjønnlitteratur. Flere norske forfattere kom her i tysk oversettelse, bl.a. Ibsen, Bjørnson og Hamsun. Nazismen drev forlaget først til Wien, i 1938 til Stockholm. Etter en periode i Amsterdam ble forlaget etablert på nytt i Frankfurt am Main i 1951. En viktig rolle i tysk åndsliv spiller tidsskriftet Die neue Rundschau (1890–93 Freie Bühne).