S-kanaler, frekvensbånd som benyttes til overføring av fjernsynsprogrammer i kabelfjernsynsnett. S-kanalbåndet omfatter to frekvensbånd: 104 – 174 MHz som inneholder de 10 kanalene S1 – S10, og 230 – 300 MHz som inneholder kanalene S11 – S20. Disse frekvensbåndene er ikke allokert til fjernsynsoverføringer i eteren, noe som medfører at kabelnett for S-bånd må være meget godt skjermet grunnet fare for interferens med andre radiotjenester.