Søvik er et tettsted opprinnelig i Os kommune, Hordaland, ved Seiasundet innenfor Lysøya. Siden 2013 har tettstedet også omfattet det tidligere selvstendige tettstedet Nordvik på grensen til Bergen. Etter dette omfatter Søvik tettsted hele det bymessig bebygde området langs Seiasundet fra Salbuvika i sør til botnen av Nordvika i nord og omfatter på den måten områder både i Os og Bergen kommuner.