Sørnes, tettbebyggelse i Sola kommune, Rogaland, ved botnen av Hafrsfjorden, rundt ti km sørvest for Stavanger sentrum, del av Stavanger/Sandnes tettsted; 4332 innbyggere inkludert Grannes i nord og Røyneberg i sør (2017). En stor andel av yrkestagerne i området har arbeid i Stavanger.