Sørlandet, norsk seilskip, tremastet fullrigger på 577 bruttotonn; 64 m lang, nærmere 9 m bred, største mastehøyde 34 m; har base i Kristiansand. Sørlandet ble finansiert ved et legat fra skipsreder O. A. T Skjelbred, bygget ved Høivolds Mek. Verksted i Kristiansand og sjøsatt som skoleskip 1927. Administrert av Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution, brukt av den tyske marine under okkupasjonen 1940–45 som losjiskip for ubåtmannskaper og fangeskip for desertører, renovert 1948 og igjen satt inn i tjeneste som skoleskip. Sørlandet ble utstyrt med motor først 1958, og er pusset opp i flere omganger etter krigen. Skipet ble solgt 1974, men gitt tilbake til Kristiansand av Skjelbreds rederi og overtatt 1981 av Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Sørlandet har krysset Atlanteren en rekke ganger og gjennomført tokt i tropiske farvann. Under rehabilitering 2003–06, dagens chartervirksomhet foregår ellers fra mai til september.