Sørfjorden, samisk Suvdovuotna, den innerste, øst-vestgående armen av fjorden Kvænangen i Kvænangen kommune, Troms. Sørfjorden fører inn til Kvænangsbotn. Fv. 367 går rundt fjorden og har forbindelse med E 6 på begge sider av Kvænangstraumen.