Sørenssen, norsk slekt fra Finsland i Songdalen kommune, Vest-Agder, hvor Lars Espeland nevnes 1610 og 1620. Hans etterkommer i 3. ledd, smedmester i Kristiansand Søren Christensen (ca. 1726–98), var far til biskop i Kristiansand, senere i Christiania Christian Sørenssen (1765–1845) og professor, dr.med. Niels Berner Sørenssen (1774–1857). Biskopen var far til statsråd Søren Anton Wilhelm Sørenssen (1793–1853). N. B. Sørenssen var far til statsråd Aimar August Sørenssen (1823–1908), som var farfar til sjef for Sjøforsvaret, viseadmiral Aimar August Sørenssen (1905–86).