Søren Rasmusen, født i Bergen, norsk vitenskapsmann og politiker. 1797 overlærer ved Oslo katedralskole, 1813–25 professor i matematikk og fysikk. En av stifterne av Selskapet for Norges Vel 1809, medlem av styret til 1814. Stortingsrepresentant 1815. Ledet Norges Banks avdeling i Oslo 1816–35.