Søren Gustav Laland, norsk biokjemiker. Utdannet ved universitetene i Oslo og Birmingham. Fra 1956 professor i biokjemi ved Universitetet i Oslo. Har utført en rekke arbeider over nukleinsyrenes kjemi og biokjemi, og spesielt bidratt til oppklaringen av hvordan peptid-antibiotika syntetiseres.