Søren, mannsnavn, variant av Severin. Brukt i Norge fra 1400-tallet. Navnedag 23. oktober.