Sørøydjupet er ei dyprenne langs yttersiden av Sørøya mellom landbanken og Tromsøflaket.