Søndre og Nordre Kamptinden, fjell i Rana kommune, Nordland, i sørvestre del av Svartisens østre del; henholdsvis 1162 og 1534 moh. Fra Kamplivatnet (816 moh.) i botnen vest for Søndre Kamptinden renner Svartisåga gjennom Austerdalsvatnet (se Austerdalsisen) og Svartisvatnet til Røvassåga (se Røvassdalen).