Sønderbjerg er det høyeste punkt på øya Anholt i Kattegat, Danmark, 48 meter over havet. Fra toppen er det god utsikt mot svenskekysten og Djursland.