Sølvalderen, betegnelse for den andre av de fire tidsaldere som en orientalsk inspirert gresk myte deler menneskeslektens tilværelse i (bl.a. hos Hesiod og Ovid). Sølvalderen er karakterisert ved stigende gudløshet, sorg, strid og arbeid, samt opphør av den evige ungdom som hørte Gullalderen til.