Søgne

Faktaboks

Landareal
151 km²
Innbyggertall
11 342
Administrasjonssenter
Tangvall

Kommunevåpen

Plassering

av . Begrenset gjenbruk

Søgne. Ny Hellesund, bl.a. kjent fra Amaldus Nielsens maleri i Nasjonalgalleriet. I seilskutetiden kunne opptil 70 skip ligge fortøyd i sundet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Søgne av /NTB Scanpix ※. Gjengitt med tillatelse
Kart av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Søgne, kommune i Vest-Agder fylke, omfatter kysten mellom Kristiansand og Mandal, fra Komlefjorden i vest til Sandvigdalsfjorden i øst og skjærgården utenfor. I innlandet omfatter kommunen landet omkring nedre del av Lundeelva i vest og Søgneelva i øst, samt heiene omkring.

Søgne ble opprettet som kommune i 1837 i forbindelse med innføringen av det lokale selvstyret. Av kommunen ble Greipstad skilt ut 1913 (104 km2 og 822 innbyggere ved utskillelsen). Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1964 da Stubstadområdet i vest med 9 personer ble overført fra daværende Holum og Brunvatneområdet i nordvest med 44 personer fra daværende Øyslebø.

Søgne, Kristiansand og Songdalen kommuner har vedtatt sammenslåing i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017.

Søgne grenser til Marnardal i nord, Songdalen i nordøst, Kristiansand i øst og Mandal i vest.

Natur

Berggrunnen består i hele kommunen av grunnfjellsgneis som danner, ikke minst som følge av iserosjonen i siste istid, et småkupert landskap. Dette er i ytre del er preget av skjærgårdskyst med en tallrike øyer, holmer og skjær og kortere fjorder (fra vest Komlefjorden, Trysfjorden/Skarpeidfjorden, Torvefjorden, Høllefjorden, Krossevigfjorden og Sandvigdalsfjorden) og i innlandet lave heier med mange vann. I de lavere partiene er avsatt store løsavsetninger, særlig marin leire og sand. Disse utgjør gode jordbruksområder.

Terrenget hever seg innover i landet og når 278 moh. (Spjotheia) nær grensen til Songdalen i nordøst.

Bosetning

Bosetningen følger i stor grad kysten, med en særlig konsentrasjon til tettstedet Søgne (Tangvall) i sør. Dette har sammen med kommunens andre tettsted, Ausvik, i alt 86 prosent av folkemengden, Tettstedsandelen i befolkningen er til sammenligning 82 prosent i fylket som helhet.

Innover i landet er bebyggelsen mer spredt, men det er bosetning stort sett i hele kommunen. Av øyene utenfor kysten har seks fast bosetning; Borøya i vest, de fire største øyene i Ny-Hellesund og Herøya i øst.

Søgne har hatt til dels betydelig vekst i folketallet siden mellomkrigstiden. Dette skyldes ikke minst nærheten til Kristiansand og etter krigen en aktiv boligbygging i kommunen. Folketallet ble (etter dagens grenser) fordoblet 1946-1978, og i tiårsperioden 2005-15 økte folketallet i kommunen med gjennomsnittlig 1,6 prosent årlig (høyeste vekst i fylket) mot 1,2 prosent i fylket som helhet.

Næringsliv

Ikke minst på grunn av den store veksten i pendlingen og tilbakegangen i de tradisjonelle hovednæringene jordbruk og fiske har, foruten offentlig forvaltning og tjenesteyting, bygg- og anleggsvirksomhet, varehandel/hotell- og restaurantdrift og industri overtatt som de viktigste næringene. De tre sistnevnte har henholdsvis 20, 15 og 12 prosent av arbeidsplassene i Søgne (2014). Industrien i kommunen domineres av verkstedindustri med 69 prosent av næringens sysselsetting, særlig maskin- og metallvareindustri. Ellers merkes gummi-, plast- og mineralsk industri med 18 prosent av industriens sysselsetting.

I jordbruket merkes særlig hagebruk og sauehold. Søgne er sammen med Kristiansand Sørlandets viktigste fiskerikommune både etter kvantum og verdi av den ilandførte fangsten fra den hjemmehørende fiskeflåten (2013). Skalldyrfangsten utgjør noe over halvparten av verdien. Nesten all fangsten ilandføres utenfor kommunen.

I 2014 hadde i alt 59 prosent av de yrkesaktive i Søgne arbeid utenfor kommunen, 40 prosent i Kristiansand, 10 prosent i de øvrige tre nabokommunene (Mandal, Marnardal og Songdalen).

Samferdsel

E 39 går sentralt gjennom kommunen. Fv. 456 går langs kysten fra Tangvall til Kristiansand, mens Fv. 204 fører fra Lunde på E 39 langs kysten til Mandal. Fv. 302 fører fra Lunde nordvestover til Øyslebø i Marnardal.

Daglig båtforbindelse til Borøya, Skarpøya og Ny-Hellesund.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

I kommunen ligger Agder folkehøyskole i tillegg til Søgne videregående skole med yrkesfaglige tilbud.

Søgne hører til Agder politidistrikt, Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Knutepunkt Sørlandet sammen med Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen og Vennesla.

Søgne kommune tilsvarer soknet Søgne i Mandal prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Søgne til Mandal fogderi i Lister og Mandals amt.

Delområder og grunnkretser i Søgne

For statistiske formål er Søgne kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 33 grunnkretser:

  • Søgne østre: Romsvika, Langenesbygda, Stokkelandsskogen, Stausland/Stokkeland, Landbruksskolen/Berge, Tofteland, Ny Hellesund, Åros/Føreid, Årosskogen, Borøya, Sangvik/Amfenes, Industriområdet Birkedalen, Høllen, Hølle-Dale, Nygårdsheia, Industriområdet Linnegrøvan, Klepland søndre, Tangvall sentrum, Klepland nordre
  • Søgne vestre: Eikeheia, Eikeheia syd, Eik, Lunde, Lohne, Industriområdet Lohnelia, Kjelland, Leire, Repstad/Myran/Svemland, Brunvann, Try/Tofte/Kleivset, Stypstad/Ålo/Tånevik, Trysnes, Oftenes/Skarpeid/Hallandsvik

Historikk og kultur

Ved Hummervigholmen er Søgne-kvinnen, et 8600 år gammelt kvinneskjelett, funnet. Kommunen har også en rekke andre fortidsminner, for eksempel er det øst for Tjomsevatnet, rundt en km nord for Søgne gamle kirke, en bygdeborg fra folkevandringstiden. Bygdemuseum på Lunde.

Det arrangeres årlige trekkfergefestivaler til minne om trekkfergen over Trysfjorden som ble nedlagt 1923. Ny-Hellesund var uthavn alt i vikingtiden. Her lå Søgnes første faste skole, og her bodde forfatteren Vilhelm Krag. Fort fra siste verdenskrig.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1985) er delt av blått og sølv ved gråverksnitt (med to spisser oppover); gjenspeiler vardene i Ny-Hellesund.

Navnet er etter kirkestedet, norrønt Sygna; elvenavn, se Songdalen.

Les mer i Store norske leksikon

Ekstern lenke

Litteratur

  • Bråstad, Kjell J.: Søgneboka: gårds- og slektshistorie for Søgne, 1987–89, 2 b., Finn boken
  • Eikestøl, Oddbjørn, red.: Søgne før og nå: lokalhistoriske glimt fra kultur- og næringsliv, 1981–84, 4 b., Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg