Sødorp, bygd i Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen. Sødorp omfatter bebyggelsen på begge sider av dalen fra litt ovenfor Vinstra til grensa mot Sør-Fron, 3746 innbyggere (2017). Sødorp er eget sokn; Sødorp kirke ligger på vestsida av Lågen ved Vinstra sentrum.