Sverige, tettsted i Lund kommune, Skåne, 7 km øst for Lund; 6136 innb. (2011). Den tidligere landsbyen gjennomgikk en sterk utbygging med en nær tredobling av folketallet mellom 1965 og 1975. I senere år har folketallet vært stabilt. Overveiende boligområde med pendling til Lund og Malmö. Kirkens eldste del er fra 1100-tallet, senere omfattende om- og påbygginger.