Södertörn, halvøy i Södermanland i Sverige, mellom Mälaren, Østersjøen og Himmerfjärden. Södertörn utgjør den østligste fastlandsdelen av landskapet Södermanland.