Sébastien le Prestre de Vauban, fransk marki og offiser; militæringeniør. Særlig kjent for bygging av festninger og utvikling av angrepsteknikk ved beleiring. Han bygde i alt 33 festninger, ledet 53 beleiringer og deltok i nesten alle Ludvig 14s felttog. Marskalk 1703.