Séathrún Céitinn, irsk forfatter og historiker. Hans store verk er Foras Feasa ar Éirinn (Oversikt over Irlands historie), som ble en suksess og gav ham en sikker plass i irsk-gælisk litteratur. Som historiker følte han som sin hovedoppgave å forsvare Irland mot engelske forfattere, og hans litterære sans svekket ofte den kritiske behandlingen av stoffet. Han benyttet tekster mer for deres artistiske verdi enn for deres historiske. Skrev også dikt og noveller.