Sætrang-funnet er en kammergrav fra slutten av yngre romertid, og et av de rikeste gravfunn fra denne perioden i Norge. Funnet ble gjort i 1834 i den ene av tre store gravhauger som da fantes på gården Sætrang i Norderhov, Ringerike kommune, Buskerud. Utgravningen og funnet ble beskrevet av Rudolf Keyser i 1836. Midt i haugen fantes et todelt, tømret gravkammer. I søndre del fantes likene av en mann og en kvinne med deres personlige utstyr, bl.a. sverd, spyd, praktbelte av lær med bronsebeslag, et kjede av ca. 900 glass- og ravperler, sju fingerringer, hvorav to av sølv og fem av gull, bronsespenner og spillebrikker. I nordre del fantes to glassbegre, 5–6 spann av barlind, seks leirkar og et horn. Funnet kan dateres til slutten av 300-tallet e.Kr.