Sæheim i Sem, ca. 3 km nordvest for Tønsberg på det sted hvor Jarlsberg hovedgård nå ligger. Under østfløyen finnes hvelvinger fra middelalderen. Her skal Bjørn Farmann ifølge sagaene ha blitt overfalt og drept av sin bror Eirik Blodøks. Etter tradisjonen er Bjørn gravlagt i den såkalte Farmannshaugen, en stor gravhaug på gården, men arkeologiske utgravinger har vist at den er fra atskillig eldre tid. Gården ble senere residens for de kongelige befalingsmenn over Tønsberg len.